Xây lắp Hải Phong chuyên thi công trạm biến áp, thi công cáp ngầm đường dây trung thế hạ thế và cung cấp vật tư thiết bị nghành điện