Báo giá cọc tiếp địa mạ kẽm

Cọc tiếp địa là vật liệu làm bằng kim loại có tính dẫn điện tốt được đóng sâu vào lòng đất. Cọc tiếp địa được kết nối với dây dẫn để tiêu tán dòng xung sét hoặc dòng điện dò vào lòng đất. Cọc tiếp địa có thể làm bằng đồng, sắt mạ đồng hoặc sắt mạ kẽm với ưu điểm về dẫn điện và tính kinh tế khác nhau.