Tiêu chuẩn cột điện bê tông ly tâm - TCVN 5847:2016

TCVN 5847:2016 cột điện bê tông cốt thép ly tâm áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước được sản xuất theo phương pháp ly tâm

TCVN 5847:2016 cột điện bê tông cốt thép ly tâm do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 5847:2016 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 07/07/20116 theo quyết định số 1900/QD-BKHCN thay thế cho TCVN 5847:1994 Cột điện bê tông cốt thép ly tâm - Yêu Cầu Kỹ Thuật & Phương Pháp Thử và TCVN 5846:1994 Cột điện bê tông cốt thép ly tâm - Kết Cấu & Kích Thước là cáctiêu chuẩn áp dụng cho cột điện bê tông ly tâm cốt thép không ứng lực trước đã được ban hành và áp dụng từ năm 1994.

cột-TCVN5847-2

1. Phân loại, hình dạng và ký hiệu cột điện bê tông

1.1. Phân loại cột điện bê tông

- Theo mục đích sử dụng, trạng thái ứng suất, kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế, cột điện bê tông được phân thành hai nhóm I và II có các đặc tính như trong Bảng 1.

Bng 1 - Phân loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Đặc tính

Cột nhóm I

Cột nhóm II

Phân bố mô men un dạng N

Phân b mô men uốn dạng T(2)

Mục đích sử dụng

Truyền dẫn, phân phối điện

Cấp điện cho các tuyến đường sắt, xe điện

Trạng thái ứng suất

- Cốt thép không ứng lực trước

- Cốt thép ứng lực trước

Cốt thép ứng lực trước

Kích thước cơ bản

Chiều dài

6 m ÷ 22 m, có thể được đúc liền hoặc nối từ hai hoặc ba đoạn cột(1)

8 m ÷ 14 m, đúc liền

Đường kính ngoài đầu cột

120 mm, 140 mm, 160 mm, 190 mm và 230 mm

300 mm, 350 mm,

400 mm

350 mm

Tải trọng thiết kế

1 kN.m ÷ 15 kN.m

-

-

Mô men uốn thiết kế

-

50 kN.m ÷ 110 kN.m

90 kN.m và 110 kN.m

 

1.2. Hình dạng cột điện bê tông ly tâm

- Cột điện bê tông ly tâm thuộc nhóm I có dạng côn cụt rỗng chiều dài từ 6 m đến 22 m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11 % và 1,33 % theo chiều dài cột.

- Cột điện bê tông ly tâm thuộc nhóm II có dạng hình trụ rỗng có chiều dài từ 8 m đến 14 m. Loại này là loại cột đặc chủng thường được sử dụng theo yêu cầu đặt hàng. ít được sử dụng.

- Hình dạng của các loại cột điện bê tông được thể hiện ở hình sau:

1.3. Ký hiệu của cột điện bê tông

1.3.a. Ký hiệu các kích thước cơ bn cột điện bê tông

- Ký hiệu kích thước cơ bản của cột điện bê tông ly tâm được thể hiện ở hình sau:

Cot-betong-TCVN5847-1

CHÚ DẪN:

L- Chiều dài;

T1 - điểm đỡ uốn;

T2 - điểm chất tải;

h1 - chiều sâu chôn đất;

h2 - khoảng cách từ đầu cột đến điểm chất tải;

d1 - đường kính ngoài đầu cột;

d2 - đường kính ngoài đáy cột

d - đường kính ngoài cột trụ;

b- chiều dày cột;

H - chiều cao điểm chất tải.

Hình dạng và ký hiu kích thước ca cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Một số thuật ngữ và định nghĩa

Tải trọng thiết kế: Là tải trọng theo phương ngang được tính toán, đảm bảo cột có thể chịu được tải trọng làm việc, được xác định bằng lực kéo ngang lên đầu cột theo sơ đồ thử tải qui định khi vết nứt xuất hiện có chiều rộng nằm trong phạm vi cho phép.

Mô men uốn thiết kế : Là mô men uốn sinh ra do tác động của tải trọng uốn gây ra biến dạng và nứt của cột có giá trị trong phạm vi cho phép.

Tải trọng gãy tới hạn: Tải trọng tối đa được tính toán tại điểm đặt tải theo sơ đồ thử tải qui định khi cột bị gãy.

Mô men uốn gãy tới hạn: Mô men uốn tối đa được tính toán tại điểm đỡ uốn khi cột bị gãy.

H số tải trọng k: Tỉ số giữa tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn và tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

Điểm đỡ uốn: Điểm cao nhất của phần chiều dài đáy cột chôn xuống đất theo thiết kế.

Điểm cht ti: Điểm đặt tải trọng kéo ngang cách đầu cột một khoảng qui định.

Chiều sâu chôn đất: Chiều dài phần đáy cột chôn xuống đất.

Chiều cao điểm cht tải: Chiều cao thân cột tính từ điểm đỡ uốn đến điểm chất tải.

1.3.b. Kích thước cơ bản cột điện bê tông

+ Chiều dài cột: 6m ... 22m;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230;

+ Đường kính ngoài cột điện nhóm II, mm: 300, 350, 400.

- Tải trọng và mô men uốn thiết kế:

+ Tải trọng thiết kế của cột điện nhóm I, kN: 1, 1,5, ...13;

+ Mô men uốn thiết kế của cột điện nhóm II, kN.m: 50, ...110.

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

2. Yêu cầu kỹ thuật với cột điện bê tông cốt thép ly tâm

2.1. Yêu cầu v vật liệu sản xuất cột điện bê tông

2.1.1. Xi măng 

Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

2.1.2. Cốt liệu

- Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

2.1.3. Nước

- Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

2.1.4. Phụ gia

- Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

2.1.5. Cốt thép

- Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

2.1.6. Bê tông

- Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x 300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

2.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế cột điện bê tông

Đối với cột nhóm I: Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I được quy định tại bảng sau.

Bảng kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các cột nhóm I

Kích thước

Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn

Chiều dài cột, L, m

Chiều cao điểm chất tải, H, m

Chiều sâu chôn đất, h1, m

Đưng kính ngoài đầu cột, mm

120

140

160

190

230

6,0

4,75

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

2.5

3,0

3,5

-

-

-

6,5

5,15

1,1

-

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,3

-

-

7,0

5,55

1,2

-

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,3

2,0

2,5

3,0

3,5

4,3

5,0

-

-

7,5

5,95

1,3

-

2,0

2,5

3,0

3,5

4,3

2,0

3,0

5,4

4,3

6,0

-

8,0

6,35

1,4

-

2,0

2,5

3,0

5,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,3

5,0

2,0

2,5

4,3

-

8,5

6,85

1,4

-

2,0

2,5

5,0

2,0

2,5

3,0

4,3

2,0

2,5

3,0

4,3

5,0

-

9,0

7,25

1,5

-

2,0

2,5

3,5

4,3

5,0

2,0

2,5

3,5

4,3

5,0

2,0

2,5

3,5

4,3

5,0

-

10

8,05

1,7

-

2,5

-

3,5

4,3

5,0

-

12

9,75

2,0

-

-

-

3,5

4,3

5,4

7,2

9,0

10,0

-

14

11,35

2,4

-

-

-

6,5

8,5

9,2

11,0

13,0

7,2

9,2

11,0

13,0

16

13,25

2,5

-

-

-

9,2

11,0

13,0

10,0

11,0

13,0

18

14,75

3

-

-

-

9,2

11,0

12,0

13,0

10,0

13,0

15,0

20

16,45

3,3

-

-

-

9,2

11,0

13,0

14,0

10,0

13,0

15,0

22

18,15

3,6

-

-

-

9,2

11,0

13,0

14,0

10,0

13,0

15,0

CHÚ THÍCH: Các kích thước và tải trọng thiết kế khác sẽ theo yêu cầu của khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cam kết chất lượngCột điện bê tông ly tâm TCVN 5847:2016- Phù hợp với TCVN 

Chính sách bảo hành: Cột điện bê tông ly tâm TCVN 5847:2016  - Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

Để được tư vấn thêm về sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ: 

Hotline: Mr Đạt:  0933.477.466             evnhaiphong@gmail.com

Hải Phong hân hạnh được phục vụ Quý vị!