Quy trình thủ tục lắp đặt mới trạm biến áp

      Quý khách hàng đang có nhu cầu lắp đặt mới trạm biến áp, hoặc đường cáp ngầm đường dây không đến 35KV và băn khoăn không biết quy trình và thủ tục làm việc với nghành điện thế nào. Xây lắp Hải Phong xin đăng bài viết sau đây sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của quý vị:

1. Quy định khách hàng dùng bao nhiêu KW phải lắp trạm biến áp riêng

      Theo Luật Điện lực tại " Điều 11 khoản 4 có quy định Tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng công trình điện lực phải sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại phù hợp với các quy phạm, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định."

      Tại điều 19 quy trình cấp điện của Bộ quy trình Kinh doanh điện năng của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc có quy định chi phí đầu tư của đơn vị Điện lực và khách hàng như sau: " Khách hàng đề nghị mua điện với công suất đăng ký từ 40kW trở lên, tùy theo khả năng cung cấp của lưới điện hạ áp hiện hữu. Như vậy có thể hiểu như sau: Khi khách hàng sử dụng công suất vượt quá 40KW thì đơn vị điện lực tại khu vực của khách hàng sẽ cân đối phụ tải của lưới điện hạ áp trạm biến áp khu vực đó. Nếu việc sử dụng công suất vượt quá 40KW không làm ảnh hưởng tới phụ tải lưới điện hạ áp thì khách hàng vẫn được tiếp tục mua điện qua công tơ 3 pha hiện có. Còn nếu việc sử dụng công suất vượt quá 40KW làm ảnh hưởng tới lưới điện hạ áp khu vực đó thì khách hàng phải lắp đặt trạm biến áp riêng phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Đơn vị điện lực và khách hàng thỏa thuận điểm đấu nối xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp để cung cấp điện cho khách hàng. Việc xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp khách hàng có thể thuâ đơn vị nhà thầu chuyên nghiệp thực hiện.

2. Phương thức đăng ký thủ tục lắp mới trạm biến áp

Khách hàng có thể đăng ký mua điện theo các phương thức như sau:

 • Khách hàng trực tiếp đến Phòng giao dịch khách hàng của điện lực khu vực để đăng ký mua điện
 • Khách hàng có thể thuê nhà thầu chuyên về tư vấn thi công lắp đặt trạm biến áp. Nhà thầu sẽ lo mọi việc từ A đến Z cho quý khách hàng. Tư vấn lựa chọn công suất trạm biến áp, nơi đặt trạm biến áp đến dùng loại trạm nào cho phù hợp với quy hoạch. Nhà thầu sẽ thực hiện từ khâu thiết kế đến việc chủ động liên hệ với nghành điện để làm thủ tục xây dựng mới trạm biến áp, rồi thi công nghiệm thu...vvv... Quý khách hàng chỉ việc kí các hồ sơ giấy tờ liên quan tới việc xây dựng trạm biến áp.

3. Thủ tục hồ sơ đăng ký lắp mới trạm biến áp

a) Khi đăng ký mua điện, khách hàng cần có 04 giấy tờ sau:

i. Giấy đề nghị hoặc công văn đề nghị mua điện

ii. 01 bản sao của một loại giấy tờ trong các giấy tờ dưới đây để xác định địa điểm mua điện:

 • Giấy chứng minh thư của người đại diện kí hợp đồng mua bán điện
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi sử dụng điện hoặc hoặc hợp đồng thuê đất, ủy quyền quản lý đất nơi sử dụng điện

iii. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy phép đầu tư;

iv. Hồ sơ đề nghị đấu nối theo quy định của Bộ Công Thương, bao gồm:

 • Hồ sơ đề nghị đấu nối (có file đính kèm);
 • Sơ đồ nguyên lý các thiết bị chính sau điểm đấu nối;
 • Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kinh tế kỹ thuật của dự án đấu nối

b) Đối với khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên có trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng mua bán điện có hiệu lực.

4. Chi phí thủ tục lắp mới trạm biến áp

 • Điểm đấu nối cấp điện đã đ­­ược thỏa thuận là cơ sở pháp lý để Khách hàng và Điện lực tiến hành thực hiện đầu t­­ư xây dựng công trình điện theo quy định của Nhà nước.
 • Trước khi đầu tư xây dựng công trình điện, Đơn vị điện lực khu vực và Khách hàng thỏa thuận về trách nhiệm trong việc đầu t­­ư công trình điện, kể cả TU, TI trong hệ thống đo đếm điện (trừ công tơ điện) và sẽ được ghi rõ trong Hợp đồng đầu tư công trình điện giữa hai bên (có file đính kèm).

5. Quy trình và thủ tục lắp đặt mới trạm biến áp

     - Các công việc do Điện lực khu vực phối hợp với khách hàng thực hiện gồm: Tiếp nhận hồ sơ và khảo sát kỹ thuật; Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật; Ký hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu, đóng điện công trình.

Đối với các công việc khách hàng cần làm việc với các cơ quản lý nhà nước gồm:

 • Thỏa thuận về sự phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực với Sở Công thương
 • Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện với Sở Quy hoạch - Kiến trúc hoặc Sở Giao thông - Vận tải hoặc Sở Xây dựng  (tuỳ theo quy định của từng địa phương.
 • Cấp phép thi công xây dựng công trình điện với Cơ quan nhà nước được UBND tỉnh/thành phố giao nhiệm vụ.
 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường với các cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp huyện, UBND cấp xã được ủy quyền, Ban quản lý các khu công  nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế) để xác nhận.

Trình tự thực hiện quy trình và thủ tục lắp mới trạm biến áp như sau:

quy-trinh-lap-TBA

Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị cấp điện tại “Phòng Giao dịch Khách hàng” của CTĐL/ĐL sở tại hoặc “Phòng Giao dịch Khách hàng” của CTĐL/Ban Kinh doanh của TCTĐL. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, CTĐL/ĐL thực hiện tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ đề nghị cấp điện của khách hàng đến đơn vị giải quyết theo quy định.

 1. Điện lực thực hiện hẹn Khách hàng thời gian và tiến hành khảo sát và thỏa thuận với khách hàng về vị trí điểm đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật.
 2. Khách hàng thực hiện các thủ tục để xác nhận sự phù hợp với quy hoạch điện được cấp có thẩm quyền phê duyệt (có thể thực hiện trước khi đề nghị cấp điện với Điện lực).
 3. Trên cơ sở Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật đã ký kết, Điện lực và Khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư.
 4. Khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thỏa thuận tuyến đường dây, lập dự án đầu tư/thiết kế kỹ thuật, kế hoạch bảo vệ môi trường.
 5. Giải phóng mặt bằng, xin giấy phép đào đường (nếu có), mua sắm vật tư thiết bị, tổ chức thi công.
 6. Chậm nhất 7 ngày trước khi yêu cầu đấu nối, Khách hàng gửi hồ sơ điều kiện đóng điện điểm đấu nối theo quy định cho Điện lực.
 7. Khi hoàn thành công trình, Khách hàng thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình, thành phần có Điện lực tham gia. Khi công trình đủ điều kiện đóng điện, Điện lực thực hiện việc treo tháo công tơ, ký HĐMBĐ và đóng điện cho Khách hàng.

6. Thời gian cấp điện trạm biến áp xây lắp mới

a) Thời gian giải quyết thủ tục tiếp cận điện năng của EVN cho khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp: 10 ngày (trong đó thời gian tiếp nhận đề nghị cấp điện và khảo sát hiện trường 2 ngày; thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật 2 ngày; nghiệm thu đóng điện và ký kết HĐMBĐ 6 ngày).

b) Thời hạn thỏa thuận về sự phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh của các dự án điện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của chủ đầu tư, Sở Công Thương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực.

c) Thời hạn thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện: không quá 05 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp hạ ngầm.

d) Thời hạn giải quyết đối với thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện: không quá 07 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm.  

e) Thời gian xác nhận của các cơ quan về Kế hoạch bảo vệ môi trường không quá 10 ngày.

     - Khi Quý khách hàng đang có nhu cầu lắp đặt mới trạm biến áp, hoặc đường cáp ngầm, đường dây trung thế  thì chỉ việc liên hệ với công ty xây lắp điện Hải Phong. Chúng tôi sẽ tư vấn để tính toán giúp quý doanh nghiệp lựa chọn phương án tối ưu nhất. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các khâu giúp quý khách hàng từ khâu tư vấn, thiết kế, thi công trạm biến áp, liên hệ làm thủ tục với nghành điện để cắt điện đóng điện, đấu nối hoàn thành công trình.

 

Chính sách bảo hành Bảo hành công trình 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đóng điện bàn giao.

Chính sách chất lượng Các thiết bị lắp đặt vào công trình mới hoàn toàn đảm bảo đủ chứng chỉ CO, CQ theo TCVN

Để được tư vấn thêm về dịch vụ Quý khách vui lòng liên hệ: 

Hotline: 0906.770.766         -    evnhaiphong@gmail.com

Hải Phong hân hạnh được phục vụ Quý vị!