Nghiệm thu, giám sát công trình điện

Để đảm bảo chất lượng công trình thì công tác giám sát và nghiệm thu là rất quan trọng. Công tác này phải được thực hiện chặt chẽ và xuyên suốt từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình:

I. CÁC BƯỚC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH ĐIỆN

          Gồm 03 bước:

     - Bước 1: Nghiệm thu nguội vật tư, thiết bị, khối lượng công trình trước khi đấu nối vào hệ thống lưới điện.

     - Bước 2:Nghiệm thu đóng điện công trình.

     - Bước 3:Nghiệm thu bàn giao công trình.

II. CÔNG TÁC NGHIỆM THU NGUỘI:

Hồ sơ pháp lý bao gồm:

     - Lý lịch các vật tư thiết bị.

     - Phiếu kiểm tra xuất xưởng các thiết bị.

1. Công tác nghiệm thu đường dây trung thế:

     - Kiểm tra cột, móng cột, móng néo, dây néo, tiếp địa.

     - Xà, sứ, cờ tiếp địa ngọn cột, chân cột, khoảng cách giữa phần mang điện và phần nối đất.

     - Kiểm tra đo tiết diện và điện trở 1 chiều dây dẫn.

     - Kiểm tra hành lang tuyến đường dây.

     - Kiểm tra cao trình, khoảng cách pha – đất.

     - Cầu dao, máy cắt, điểm đo đếm

2. Công tác nghiệm thu trạm biến áp:

     - Kiểm tra cột, móng cột, xà, các giá đỡ, giàn thao tác, thang trèo.

     - Kiểm tra chống sét van, cầu chì tự rơi, dòng định mức dây chảy.

     - Kiểm tra MBA bao gồm: mức dầu, hạt hút ẩm, nấc phân áp, gioăng mặt máy, rốn xả dầu, cánh tản nhiệt.

     - Kiểm tra cáp lực nối từ MBA vào tủ hạ thế.

     - Kiểm tra tủ hạ thế bao gồm:

          + Hệ thống đo đếm điện năng, sơ đồ mạch đấu.

          + Các áp tô mát tổng và nhánh: kiểm tra thao tác đóng, cắt, trị số dòng cắt cho phép.

          + Kiểm tra hệ thống nối đất làm việc, hệ thống thoát sét hạ thế.

     - Kiểm tra hệ thống tiếp địa TBA.

3. Công tác nghiệm thu đường dây hạ thế:

      - Kiểm tra cột, móng cột, móng néo, dây néo, tiếp địa, các phụ kiện đường dây như kẹp siết, kẹp treo.

      - Kiểm tra đo tiết diện và điện trở 1 chiều dây dẫn, dây cáp nguồn hòm công tơ.

      - Kiểm tra hệ thống đo đếm.

      - Kiểm tra hành lang tuyến đường dây.

      - Kiểm tra cao trình, khoảng cách pha – đất.

4. Công tác nghiệm thu các thiêt bị đóng cắt:

4.1. Công tác nghiệm thu trạm cắt phân đoạn:

     - Kiểm tra các sứ đầu vào, đầu ra.

     - Kiểm tra khoảng cách giữa các phần mang điện với đất.

     - Kiểm tra trị số tiếp địa.

     - Kiểm tra thao tác đóng, cắt.

     - Kiểm tra hệ thống rơ le, tủ điều khiển.

4.2. Công tác nghiệm thu Dao phụ tải:

     - Kiểm tra buồng dập hồ quang.

     - Kiểm tra khoảng cách giữa các phần mang điện với đất.

     - Kiểm tra trị số tiếp địa.

     - Kiểm tra thao tác đóng, cắt.

     - Kiểm tra hệ thống truyền động.

4.3.Công tác nghiệm thu Dao cách ly:

     - Kiểm tra tiếp xúc các má dao.

     - Kiểm tra khoảng cách giữa các phần mang điện với đất.

     - Kiểm tra trị số tiếp địa.

     - Kiểm tra thao tác đóng, cắt.

     - Kiểm tra hệ thống truyền động.

III. CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN:

     - Sau khi khắc phục hết những thiếu sót đã phát hiện trong bước nghiệm thu nguội, nghĩa là toàn bộ công trình đã đảm bảo đủ tiêu chuẩn vận hành và đúng thiết kế, sẽ tiến hành nghiệm thu nóng công trình.

     - Nghiệm thu đóng điện công trình với mục đích nhằm kiểm tra tổng hợp toàn diện công trình xem có đảm bảo thông số kỹ thuật vận hành của công trình, xem còn bộc lộ những thiếu sót, sai phạm nào mà nghiệm thu nguội không phát hiện ra.

      - Khi nghiệm thu đóng điện chủ yếu là kiểm tra, quan sát thông số kỹ thuật của thiết bị, lưới điện thể hiện trên hệ thống đồng hồ đo đếm và hệ thống rơle bảo vệ.

1. Công tác nghiệm thu đóng điện đường dây trung thế:

     - Kiểm tra toàn bộ các thiết bị trên đường dây đảm bảo điều kiện đóng điện.

     - Đóng điện kiểm tra đường dây và các thiết bị kèm theo trong thời gian 24 giờ.

2. Công tác nghiệm thu đóng điện trạm biến áp:

     - Kiểm tra toàn bộ các thiết bị trạm biến áp đảm bảo điều kiện đóng điện

     - Đóng điện không tải MBA trong thời gian 72 giờ.

3. Công tác nghiệm thu đóng điện đường dây hạ thế:

     - Kiểm tra toàn bộ các thiết bị trên đường dây đảm bảo điều kiện đóng điện

      - Đóng điện không tải đường dây trong thời gian 24 giờ.

      - Sau khi chủ đầu tư hoàn thiện đầy dủ các thủ tục như hợp đồng mua bán điện và các thủ tục pháp lý thì công trình mới được đóng điện chính thức vận hành thương mại.

      - Khi công trình chưa được bàn giao tạm thời giao cho đơn vị quản lý vận hành lâm quản.

IV. CÔNG TÁC NGHIỆM THU BÀN GIAO TÀI SẢN CÔNG TRÌNH:

     - Sau khi đóng điện nghiệm thu 24h hoặc 72h an toàn và sau khi xoá hết các tồn tại, đơn vị thi công tiến hành bàn giao công trình và hướng dẫn vận hành cho bộ phận quản lý vận hành nhận của chủ đầu tư.

     - Các bên ký xác nhận công trình đóng điện thử tải an toàn đồng ý nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào vận hành sử dụng. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý vận hành theo đúng quy trình thiết bị điện, theo hướng dẫn vận hành thiết bị của nhà sản xuất.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi khi quý khác hàng có nhu cầu dịch vụ thi công điện: 

Hotline: 0906.770.766          -      evnhaiphong@gmail.com

Hải Phong hân hạnh được phục vụ Quý vị!